Avaya

Silver Partner

Avaya Contact Center

Call Center

Avaya Call Center on puhelinjärjestelmä, joka maksimoi palvelutehokkuuden. Saapuvat puhelut ohjataan juuri oikeille asiakaspalvelijoille ennalta määritellyn ajan kuluessa. Järjestelmä tietää puhelun saapuessa, kuka on pätevin vapaana oleva asiakaspalvelija kyseiselle puhelulle, ja ohjaa puhelun suoraan oikealle henkilölle.

Contact Center

Monikanavainen Call Center eli Avaya Multichannel Call Center on puhelinpalvelukeskus, jossa asiakkaita palvellaan puhelimen lisäksi muidenkin viestintäkanavien, kuten sähköpostin, chatin, videopuhelujen, tekstiviestien ja faksien kautta.

PUHELUKUORMITUKSEN TASAPAINOTTAMINEN – BUSINESS ADVOCATE

Ruuhka-aikoina, puhelumäärien ollessa korkeimmillaan, järjestelmä kykenee itsenäisesti ylläpitämään odotettua palvelutasoa priorisoimalla tiettyjä puheluja ja ohjaamalla niitä ennalta määriteltyjen arvojen mukaisesti. The Business Advocate on ratkaisu automaattiseen kuormituksen tasapainottamiseen. Palvelutaso säilyy korkeana ruuhka-aikoinakin.

PUHELUKUORMITUKSEN TASAPAINOTTAMINEN – SERVICE LEVEL MAXIMIZER

Service Level Maximizer on ratkaisu puhelujen jakamiseen tasaisesti eri palvelutahoille. Avaya ohjaa automaattisesti puhelut yhdeltä palvelulinjalta kahteen eri kohteeseen ennalta määriteltyjen palvelutasovaatimusten perusteella.

ÄLYKÄS PUHELUNOHJAUS

Kullakin asiakaspalvelijalla on oma erikoisosaamisensa. Järjestelmä kykenee tunnistamaan sopivimman asiakaspalvelijan kullekin saapuvalle puhelulle, ja ohjaamaan sen suoraan oikealle taholle. Asiakaspalvelijoiden taidot voidaan luokitella mm. kielitaidon, myyntiosaamisen sekä tuotteiden ja palvelujen asiantuntemuksen perusteella.

IVR – VIESTIVALIKKORATKAISU

IVR (Interactive Voice Response) on viestivalikkoratkaisu, joka ohjaa asiakasta helposti eteenpäin palvelun eri vaiheissa. Soittaja kuulee palveluvaihtoehdot ja valitsee oikean vaihtoehdon näppäintä painamalla. Esimerkiksi: “jos haluat suomenkielistä palvelua, paina 1. Jos haluat ruotsinkielistä palvelua, paina 2.” IVR voidaan integroida tietokantaan, jolloin turhat lisäkysymykset jäävät pois, ja puhelu ohjautuu viiveettä sopivimmalle asiakaspalvelijalle.