Materiaalin kommentointi iPadilla

 

Videoneuvottelu ja aineiston jakaminen

Videoneuvottelut eivät rajoitu enää pelkkään kuvaan ja ääneen, vaan niissä voidaan myös esittää ja jakaa hyvin monenlaista oheismateriaalia. Jo kahdella edullisella taulunäytöllä saadaan aikaan tehokas, interaktiivinen kokous, jossa osallistujat voivat kirjoittaa kommentteja, piirtää, äänestää vaihtoehdoista, ja lopulta myös tallentaa videoneuvottelun standardimuotoisena videotiedostona myöhempää käyttöä tai jakelua varten.

Tulevaisuudessa aineiston jakaminen, kommentointi ja muu interaktiivinen työskentely tulevat näyttelemään yhä kasvavaa roolia videoviestinnässä, ja tämän seurauksena voidaankin alkaa puhua jo kokonaisratkaisuista ryhmätyöhön.

Näytön ja aineiston jakaminen
Jaetun aineiston selailu
Materiaalin kommentointi piirtämällä
Kokouksen ja aineiston tallentaminen

Näytön ja aineiston jakaminen

Aineisto ja tietokoneen näyttöruutu voidaan jakaa joko kaapelin tai sovellusohjelman avulla.

Kaapeli mahdollistaa korkeamman näytönpäivitystaajuuden, mikä mahdollistaa jopa elokuvien näyttämisen Full-HD laatuisina. Videoneuvottelua voidaan tällöin käyttää esimerkiksi mainosvideoehdotusten arviointiin hajautetuissa tiimeissä. Kaapelia voidaan käyttää paitsi tietokoneiden, myös mobiililaitteiden kanssa. Yleisimmät liitäntätyypit ovat HDMI, VGA ja DisplayPort.

Sovelluksen käyttö puolestaan mahdollistaa esimerkiksi vain tietyn sovellusikkunan sisällön jakamisen muille. Tämä voi olla tarpeen silloin, kun näytöllä on muutakin, mahdollisesti luottamuksellista sisältöä, jota ei haluta kaikkien näkevän.

 

Aineiston jakaminen kaapelia käyttäen
Aineiston jakaminen tietokoneella
Aineiston jakaminen tabletilla

Jaetun aineiston selaileminen

Jaetun aineiston selaileminen

Voit selata jaettuja materiaaleja niin tietokoneella kuin mobiililaitteillakin. Tämä mahdollistaa keskustelussa helpon tavan tutustua tulevaan puheenaiheeseen jo hyvissä ajoin, tai palaamiseen aiemmin esitettyyn aineistoon esimerkiksi selvennyksiä tai uusia ideoita varten.

Materiaalin kommentointi piirtämällä

Materiaalin kommentointi piirtämällä

Kuvakaappaukset jaetusta aineistosta voidaan jakaa uudelleen, muokata esim. piirtämällä niiden päälle, tallentaa muokattuina sekä lähettää muille osallistujille sähköpostilla.

Kaikki osallistujat voivat jakaa materiaalia samanaikaisesti, jolloin osallistuja voi itse valita kenen materiaalia haluaa nähdä omalla näytöllään.

Kaikkien osallistujien aineisto on nähtävillä samanaikaisesti

Kokouksen ja aineiston tallentaminen

Kokouksen ja aineiston tallentaminen

Kokous materiaaleineen voidaan tallentaa standardimuodossa (myös salattuna) myöhempää käyttöä ja mahdollista edelleenjakelua varten.